Srpski

Image by Gabor Fejes from Pixabay

Opis projekta

Ciljevi projekta su formiranje mreže turističkih usluga, proizvoda i dobara, zasnovanih na prirodnim vrednostima i kao i podrška lokalnim proizvođačima uključivanjem u bazu podataka za lokalne vrednosti i imovine.
Projekat će takođe uključiti: prenos znanja, programe slobodnih aktivnosti sa kampovima, šetnjama u prirodi, treninzma, kao i knjigu pripovedaka i mobilnu aplikaciju.
Partnerstvo će pružiti mogućnosti lokalnim proizvođačima da predstave svoje lokalne vrednosti i ručno izrađene proizvode. Putem izložbi, degustacijama lokalnih proizvoda, partneri će promovisati i podržavati lokalno kulturno nasleđe i vrednosti. 
Takođe, projekat će sprovesti marketinške aktivnosti podržavajući elemente projekta. Uz centre za posetioce, projekat će podstaći ruralni i eko-turizam, a kroz programe i obuke za podizanje svesti sprovešće i transfer znanja. Ove aktivnosti imaju za cilj da podstaknu posetioce da duže borave u ovoj oblasti.
Projekat će kreirati trojezičnu mobilnu aplikaciju, namenjenu i odraslima i mladima. Pored toga, projekat planira da uključi i decu putem trojezične zbirke pripovedaka.


Pozadina projekta

Uloga turizma u ruralnom razvoju danas je nesporna. Razvoj turizma može dugoročno ekonomski osnažiti naselja i regione. Bitan deo projekta su razvoj oba naselja i razmena znanja. Uz pomoć projekta, pored razvoja naselja promovisaće se turistička saradnja i umrežavanje, zatim podrška promovisanju lokalnih proizvoda i lokalnih vrednosti. Plan razvoja turizma županije Bács-Kiskun daje poseban akcenat razvoju lokalnih proizvoda i usluga, kao i razvoju turističkih proizvoda i usluga baziranih na lokalnim vrednostima.

Očekivani rezultati

Eko-farma na mađarskoj strani podrazumeva formiranje: mini zoološkog vrta za maženje životinja, bašte, ambara prilagođenog za održavanje kulturnih sadržaja,   skladišnih i pomoćnih prostorija. Koncept je u saglasnosti sa županijskim i nacionalnim turističkim planovima. Na srpskoj strani, pod nazivom „Kapija Topole“, planirano je stvaranje centra za posetioce, informacionog punkta za zainteresovane i mesta za okupljanje.
Sve ovo uz razvoj turizma proširuje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena na ciljnim područjima, omogućava nove prilike za rekreaciju stanovništva i porodične programe. Kroz manifestacija se dolazi do razmene znanja a kroz predavanja i radionice se stiču nova znanja.
Manifestacije, događaji i izložbe podižu životni standard u naseljima. Podržavajući, motivišući  i promovišući lokalne proizvode i lokalne vrednosti, lokalni proizvođači i zanatlije dobijaju važnu ulogu. U realizaciji projekta partnerske lokalne samouprave nameravaju da uključe nevladine organizacije i institucije na svom području, što će igrati važnu ulogu u jačanju umrežavanja.
Uspostavljanjem dvojezičnih kampova, decu približavamo ne samo prirodi već i kulturi i tradiciji dve zemlje. Samim tim doprinosimo toleranciji i međusobnom upoznavanju. Ovo će područje učiniti aktraktivnijim ne samo za stanovništvo, već i za posetioce, koji dolaze u ovaj region.

Ciljevi

Cilj je stvoriti turističku ponudu zasnovanu na prirodnim vrednostima sa uslugama i proizvodima, istovremeno ojačati lokalne proizvođače kroz uspostavljanje baze podataka o lokalnim vrednostima i mogućnostima. Omogućuje se prenos znanja kroz kampove i obuke i kao dodatni rezultat tih aktivnosti izradiće se knjiga za decu i mobilna aplikacija.


Common Efforts for Tourims

HUSRB/1602/31/0081

Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 496 696,81 EUR

Kontakt

Lokalna samouprava grada Kiskunmajsa

Đerđ Varaljai

Telefon: +3677481144

Fő u. 82. (Glavna ulica 82.)
Kiskunmajsa 6130
Mađarska

Opština Bačka Topola

Arpad Boršodi

Telefon: +38124712403

Maršala Tita u. 30.
Bačka Topola 24300
Srbija


Ova internet stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran iskljčivo Lokalna samouprava grada Kiskunmajsa i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela. ak.