Aktivnosti

Image by Ian Wilson from Pixabay

U okviru realizacije projekta, partnerstvo pruža mogućnost proizvođačima lokalnih proizvoda da predstave svoje lokalne vrednosti i lokalne proizvode ručne izrade. Namera je, da se ovim izložbama/ degustacijama lokalnih proizvoda promovišu i podrže lokalno nasleđe i vrednosti, koje će takođe biti izloženi u objektima koji su predmet investicija. Pored toga, realizuju se marketinške aktivnosti u cilju podrške elementima projekta. Partneri žele da ojačaju ruralni i eko-turizam pomoću investicija / centara za posete, a takođe sprovode programe za podizanja svesti.
Sve ovo će da doprinese da turisti provode više vremena na ovom području. Na osnovu baze podataka biće razvijena jedna trojezična mobilna aplikacija, koja je namenjena za odrasle i mlade, a da bi informacije bile dostupne i deci priprema se i jedna trojezična „Dečja knjiga pripovedaka“. Ovaj projekat nastoji podržati rekreaciju i razonodu u prirodi kroz razne aktivnosti za privlačenje pažnje, podizanja svesti, programe, kampove, investicije i edukativne staze.

Tokom realizacije projekta biće organizovano 14 događaja: 2 dvojezična kampa, po 3 edukativna programa, po 2 izložbe i degustacije lokalnih proizvoda, po 1 ceremonija otvaranja sa obe strane granice.


Ukratko, rezultati koji se isporučuju:

 • 2 baze podataka (1 na mađarskoj i 1 na srpskoj strani) sa prezentacijom flore,faune i domaće radinosti  područja
 • 2 jednonedeljna dvojezična kampa za decu (1 na mađarskoj i 1 na srpskoj strani)
 • 6 programa za prenos znanja i podizanje svesti  (3 na mađarskoj strani, 3 na srpskoj strani) – to jednodnevni događaji
 • 4 izložbe / lokalne degustacije proizvoda (2 na mađarskoj i 2 na srpskoj strani) – jednodnevni događaji
 • – trojezična mobilna aplikacija za mlade i odrasle i trojezična knjiga pripovedaka za decu (sve zasnovano na bazama podataka)
 • 2 eduktivne staze (1 na mađarskoj strani i 1 na srpskoj strani sa info tačkom i informacionim tablama)
 • Eko-Farma u Kiškunmajši i Kapija Topole u B.Topoli – dve investicije
 • Otvarajuća konferencija, stručni skup u B. Topoli, završna konferencija u Kiškunmajši
 • Događaj na obali jezera u B. Topoli
 • Ceremonija otvaranja Eko-farme
 • Komunikacione i upravljačke aktivnosti