Informacije o Programu

Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija) je inicijativa u okviru finansijskog okvira Evropske unije za period
2014 – 2020. godine, u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Na osnovu sistema „zajedničkog upravljanja“ država učesnica – Mađarske i Srbije, Program finansira i podržava projekte saradnje neprofitnih organizacija koje se nalaze u Programskoj oblasti, uključujući mađarske županije NUTS III nivoa Čongrad i Bač-Kiškun i srpske okruge koji su ekvivalentni NUTS III nivou: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Centralni Banat, Južni Banat i Srem.

Interreg-IPA CBC Mađarska–Srbija je četvrta generacija programa prekogranične saradnje u pograničnom regionu Mađarske i Srbije. Pod sloganom „Dobri susedi stvaraju zajedničku budućnost“, Program podržava razvoj stabilnog regiona okrenutog saradnji, kao i unapređivanje sveukupnog kvaliteta života u pograničnom regionu. On omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve države, neguje zajednički identitet i kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona, te doprinosi održivosti i bezbednosti životne sredine. Shodno tome, Interreg–IPA CBC Mađarska – Srbija program može se smatrati nastavkom prethodnog IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, koji je sproveden u finansijskom okviru EU za period 2007. – 2013. 

Detaljne informacije: http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/programme/