Partneri

Image by Free-Photos from Pixabay

Vodeći partner- Lokalna samouprava grada Kiskunmajsa
Projekt partner 1- Opština Bačka Topola

Saradnja projektnih partnera traje već duže vreme, od 1996. godine ova dva naselja su pobratimljena. Obe lokalne samouprave imaju veliko iskustvo u pripremi i realizaciji projekata. Niz zajedničko organizovanih događaja, festivala i kulturnih manifestacija znače garanciju za uspešnu pripremu i realizaciju projekta.