Otvarajuća ceremonija

26. maja 2021. godine u okviru projekta CET održana je svečana primopredaja Eko-farme i Edukativne staze, gde su predstavljene investicije i kroz pripremljene kratke filmove i intervjue mogli smo dobiti opšti uvid u projekat. Događaj se odvijao putem direktnog Facebook prenosa, na kojem se mogao pratiti, a i dalje se može pogledati, na sledećem linku: https://www.facebook.com/CET-125207198877460

26. maja 2021. godine Lokalna Samouprava opštine Bačka Topola održala je svečano otvaranje
Centra za posetioce i prodajno mesto lokalnih proizvoda „Kapija Topole“ u prisustvu predstavnika
Lokalne samouprave, lokalni proizvođači, mediji i ostali pozvani, posle koje je održana i konferencija
za štampu, predstavljanje i degustacija lokalnih proizvoda. O događaju je lokalna TV kanal Expres
Chanel je prenela i rezime na srpskom (https://www.youtube.com/watch?v=omQ9emlxR88&t=271s)
kao i na mađarskom (https://www.youtube.com/watch?v=075C23xFgxQ&t=807s) jeziku.

Pored „Kapije Topole“, na događaju su predstavljeni i drugi rezultati projekta: 3,5 km dugačka
Edukativna staza sa 14 stajališta, i informativnim tablama koja je izgrađena na obali Bačkotopolskog
jezera, postavljeno je 14 turističkih informativnih tabli, i postavljene su dve informativne table sa
ekranom na dodir. Izrađena je studija, tri kratka filma i dečija publikacija o flori i fauni Bačke Topole i
okoline, i jedna o starim zanatima. Lokalni proizvođači mogli su da učestvuju na promociji proizvoda, i održani su i dečiji kampovi sa obe strane granice, radi razmene iskustva.