Završna manifestacija

25. maja 2021. godine održana je završna konferencija sa konferencijom za štampu u okviru projekta CET. Nažalost, zbog pandemije, ovaj događaj morao je da se održi online. Tokom konferencije predstavljeni su partneri Lokalna samouprava grada Kiskunmajše i Lokalna samouprava opštine Bačka Topola, predstavljen je takođe i sam projekat, u okviru projekta sprovedene aktivnosti, dve investicije – Eko-Farma i „Kapija Topole“, kao i dve Edukativne staze oformljene u divnoj okolini.
Partneri su se suočili sa nizom problema tokom sprovođenja zajedničkog projekta, uključujući i pandemiju, ali su na kraju uz puno posvećenosti uspešno završili projekat. Hvala svima koji su na bilo koji način pomogli i podržali projekat.